Fysio PP

Wie zijn wij

PP staat voor Physical Performance en wij zijn een multidisciplinaire praktijk die zorg en beweging biedt. Uw fysieke gezondheid is van groot belang om uw dagelijkse prestaties te kunnen leveren, zowel op sportgebied als in uw dagelijkse activiteiten. Bij Fysio PP doen wij er alles aan om u hierin te begeleiden en bieden daarom in onze praktijk de volgende diensten aan: manuele therapie, sportfysiotherapie, algemene fysiotherapie, sportmogelijkheden en voedingsbegeleiding. Deze diensten maken het mogelijk om uw fysieke prestaties op alle facetten te optimaliseren, zowel op korte als op de langere termijn.

 

 

Kernwaarden

Binnen onze organisatie hebben wij de volgende kernwaarden:

PASSIE
Passie voor het vak, enthousiasme en plezier. Hierdoor hangt er altijd een prettige sfeer in de praktijk.

DESKUNDIG
De medewerkers van PP hechten waarde aan kwaliteit. Zij hebben, op hun eigen vakgebied, meer dan voldoende kennis in huis en zij blijven werken naar de nieuwste inzichten en evidentie.

RESPECT
De medewerkers van PP gaan respectvol om met iedere cliënt. Ongeacht de status, leeftijd, gezondheid of afkomst van de cliënt.

INLEVINGSVERMOGEN
Betrokkenheid en empathisch vermogen, de medewerkers van PP luisteren naar hun cliënten en proberen zich oprecht in te leven in de problematiek van de cliënt.

EFFECTIEF
De medewerkers van PP hechten waarde aan effectiviteit. Zij werken daadkrachtig aan de hulpvraag van de cliënt en de opgestelde doelstellingen.

OPENHEID
De medewerkers van PP zijn open en eerlijk naar elkaar en naar hun cliënten. Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor vertrouwen.

INNOVATIEF
De medewerkers van PP hechten waarde aan ontwikkeling en zijn ondernemend. Zowel op individueel, als op praktijkniveau.

SAMENWERKEN
De medewerkers van PP zien samenwerken als versterking. Samenwerken met de cliënt, met collega’s, met andere disciplines en met zakelijke partners.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
PP is naast betrokken bij de cliënt, ook maatschappelijk betrokken bij de plaatselijke en regionale samenlevingen.