Projecten

Bewegen Werkt

Het beweegprogramma dat wij aanbieden voor Bewegen Werkt helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Door het programma streven wij ernaar de mentale en fysieke conditie en leefstijl te verbeteren. Door verder aandacht te geven aan arbeidsrelevante competenties wordt de kans op maatschappelijke participatie vergroot. Dit traject heeft een duur van 14 weken waar voor en na het programma testen worden uitgevoerd om de vooruitgang van de deelnemers te monitoren.