Positief coachen

Positief coachen

Het mooie van sport is dat zich heel veel mogelijkheden aanbieden om mentale vaardigheden te leren. Mentale vaardigheden waar een sporter niet alleen iets aan heeft op het sportveld, maar ook daarbuiten. Trainers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze mentale vaardigheden. We weten dat de manier waarop de trainer communiceert, waar hij of zij de nadruk op legt, wat te doen bij verlies of teleurstelling, van invloed is op het sportplezier en welzijn van sporters. Meerdere experts op het gebied van sport en ontwikkeling benadrukken het belang van positief coachen. Positief coachen is een manier van coachen waarbij er oog is voor het individu, inzet boven resultaat staat, fouten gemaakt mogen worden en de sporter betrokken wordt in zijn/haar ontwikkeling. Het borgen van deze manier van training geven kan begeleid worden door de mentale trainer volgens het principe: train de trainer. Dit kan op verschillende manieren, zoals het geven van on-field feedback en clinics.

Wanneer is positief coachen iets voor jou en/of de sportvereniging:

  • Jullie willen werken aan een positief sportklimaat binnen de vereniging.
  • Jullie willen het sportplezier binnen de vereniging vergroten.
  • De trainersopleiding afgerond en dan? Met positief coachen blijft de mentale trainer een spiegel voorhouden zodat jij als trainer je didactische vaardigheden verankert.
  • Je wilt leren effectief te communiceren met je pupillen.